Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 17 и 18 октомври 2019 г. (разискване)

15:37 / 17:53 - 09-10-2019
 
Настоящ оратор
Clare DALY Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица Ирландия
 
 
Член
  • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • Европейски парламент
  • Делегация за връзки с Афганистан
Заместник
  • Комисия по транспорт и туризъм
  • Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
Заместник-председател
 
 
 
Оратор по темата
 
This event is also available on our multidevice player.
Списък на темите: Ср, 09 X 2019
 
This event is also available on our multidevice player.