Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Положението в Северна Сирия (разискване)

20:31 / 21:17 - 09-10-2019
 
Настоящ оратор
Irina VON WIESE група „Renew Europe“ Обединено кралство
 
 
Член
  • Комисия по петиции
  • Европейски парламент
  • Делегация за връзки с държавите от Машрек
  • Комисия по външни работи
Заместник
  • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
  • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
Заместник-председател
  • Подкомисия по правата на човека
 
 
 
Списък на темите: Ср, 09 X 2019
 
This event is also available on our multidevice player.