Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Положението в Украйна (разискване)

21:17 / 22:01 - 09-10-2019
 
Настоящ оратор
Petras AUŠTREVIČIUS група „Renew Europe“ Литва
 
 
Председател
Член
  • Подкомисия по сигурност и отбрана
  • Европейски парламент
  • Делегация за връзки с Афганистан
  • Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна
  • Комисия по външни работи
  • Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО
  • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
Заместник
  • Подкомисия по правата на човека
  • Комисия по транспорт и туризъм
  • Делегация за връзки с Беларус
 
 
 
Списък на темите: Ср, 09 X 2019
 
This event is also available on our multidevice player.