Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Положението в Украйна (разискване)

21:17 / 22:01 - 09-10-2019
 
Настоящ оратор
Mick WALLACE Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица Ирландия
 
 
Член
  • Подкомисия по сигурност и отбрана
  • Делегация за връзки с Арабския полуостров
  • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • Европейски парламент
Заместник
  • Делегация за връзки с Иран
  • Делегация за връзки с Афганистан
  • Комисия по външни работи
 
 
 
Списък на темите: Ср, 09 X 2019
 
This event is also available on our multidevice player.