Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Положението в Украйна (разискване)

21:17 / 22:01 - 09-10-2019
 
Настоящ оратор
Angel DZHAMBAZKI Европейски консерватори и реформисти България
 
 
Член
  • Европейски парламент
  • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония
  • Комисия по правни въпроси
Заместник
  • Комисия по транспорт и туризъм
  • Комисия по петиции
  • Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово
  • Комисия по външни работи
 
 
 
Списък на темите: Ср, 09 X 2019
 
This event is also available on our multidevice player.