Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Положението в Украйна (разискване)

21:17 / 22:01 - 09-10-2019
 
Настоящ оратор
Domènec RUIZ DEVESA Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Испания
 
 
Член
  • Европейски парламент
  • Комисия по култура и образование
  • Комисия по конституционни въпроси
  • Делегация за връзки с Ирак
Заместник
  • Делегация за връзки с Иран
  • Комисия по петиции
  • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • Делегация за връзки с Палестина
  • Делегация за връзки с държавите от Машрек
  • Комисия по развитие
Заместник-председател
 
 
 
Списък на темите: Ср, 09 X 2019
 
This event is also available on our multidevice player.