Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Разрешаване на ГМО (разискване)

22:01 / 22:28 - 09-10-2019
 
Настоящ оратор
Günther SIDL Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Австрия
 
 
Член
  • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • Европейски парламент
  • Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия
Заместник
  • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
  • Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
 
 
 
Списък на темите: Ср, 09 X 2019
 
This event is also available on our multidevice player.