Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Разрешаване на ГМО (разискване)

22:01 / 22:28 - 09-10-2019
 
Настоящ оратор
Silvia SARDONE Група „Идентичност и демокрация“ Италия
 
 
Член
  • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • Европейски парламент
  • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
Заместник
  • Подкомисия по правата на човека
  • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • Делегация за връзки с Индия
 
 
 
Списък на темите: Ср, 09 X 2019
 
This event is also available on our multidevice player.