Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Разрешаване на ГМО (разискване)

22:01 / 22:28 - 09-10-2019
 
Настоящ оратор
Anja HAZEKAMP Група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица Нидерландия
 
 
Член
  • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • Европейски парламент
  • Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна
  • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
Заместник
  • Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
  • Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • Делегация за връзки с Япония
  • Комисия по рибно стопанство
Заместник-председател
 
 
 
Списък на темите: Ср, 09 X 2019
 
This event is also available on our multidevice player.