Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Борба срещу рака (разискване)

22:28 / 22:51 - 09-10-2019
 
Настоящ оратор
Ewa KOPACZ Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Полша
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
  • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
Заместник
  • Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • Делегация за връзки с Китайската народна република
  • Комисия по развитие
 
 
 
Списък на темите: Ср, 09 X 2019
 
This event is also available on our multidevice player.