Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Борба срещу рака (разискване)

22:28 / 22:51 - 09-10-2019
 
Настоящ оратор
Sara CERDAS Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Португалия
 
 
Член
  • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
  • Делегация за връзки с Южна Африка
  • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • Европейски парламент
Заместник
  • Комисия по транспорт и туризъм
  • Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 
 
 
Списък на темите: Ср, 09 X 2019
 
This event is also available on our multidevice player.