Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги...

19:14 / 20:41 - 01-02-2016
 
Настоящ оратор
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Испания
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Комисия по регионално развитие
  • Делегация за връзки с държавите от Машрек
  • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
Заместник
  • Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • Делегация за връзки с Палестина
  • Делегация за връзки с Палестина
 
 
 
Оратор по темата
Списък на темите: Пн, 01 II 2016