Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU (rozprava)

19:36 / 20:58 - 14-11-2017
 
Právě hovoří
Heidi HAUTALA Finsko
 
 
Místopředsedkyně
Předsedkyně
Členka
  • Výbor pro právní záležitosti
  • Výbor pro mezinárodní obchod
  • Výbor pro rozvoj
  • Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie
  • Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
  • Evropský parlament
Náhradnice
  • Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
  • Rozpočtový výbor
  • Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
  • Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 
 
 
K tématu hovoří