Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Vysvětlení hlasování

12:52 / 13:29 - 14-11-2017
 
Právě hovoří
Michela GIUFFRIDA Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu Itálie
 
 
Členka
  • Výbor pro regionální rozvoj
  • Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
  • Evropský parlament
Náhradnice
  • Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • Petiční výbor
  • Zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů
  • Delegace pro vztahy s Mercosurem
  • Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
  • Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 
 
 
K tématu hovoří