Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství (rozprava)

22:03 / 22:58 - 14-11-2017
 
Právě hovoří
Dimitrios PAPADIMOULIS Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice Řecko
 
 
Místopředseda
  • Evropský parlament
Člen
  • Hospodářský a měnový výbor
  • Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie
  • Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
Náhradník
  • Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
  • Výbor pro regionální rozvoj
  • Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
  • Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
  • Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)