Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

EMPLΣυνεδρίαση επιτροπής -09:05 / 10:36 - 23-01-2020
 
Μεταφόρτωση Βοήθεια: on  
 
Για να λάβετε τον σύνδεσμο του βίντεο, πρέπει να δώσετε τη διεύθυνση του email σας:
 
 
(Διαβάστε το)
 
 
 
 
Θέμα
This event is also available on our multidevice player.
Ημερήσια διάταξη
 • Wed, 22 Jan 2020 09:00 - 10:45
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 Chair’s announcements
  • 3.0 Approval of minutes of meetings (PE644.903)
  • 4.0 (EMPL/9/02319) Exchange of views with Josip Aladrović (Croatian Minister of Labour and Pension System) and Vesna Bedeković (Croatian Minister of Demographics, Family, Youth and Social Policy)
 • Wed, 22 Jan 2020 10:45 - 11:00
  • 5.0 (EMPL/9/01375) European Social Fund Plus (ESF+)
  • 6.0 (EMPL/9/01719) Enforcement requirements and specific rules for posting drivers in the road transport sector
  • 7.0 (EMPL/9/01718) Amending Regulation (EC) No 561/2006 as regards on minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and Regulation (EU) 165/2014 as regards positioning by means of tachographs
 • Wed, 22 Jan 2020 11:00 - 11:30
  • *** Electronic vote ***
  • 8.0 (EMPL/9/01779) European Globalisation Adjustment Fund (EGF)
  • 9.0 (EMPL/9/00402) Conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community
  • 10.0 (EMPL/9/00867) 2018 discharge: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND)
  • 11.0 (EMPL/9/00858) 2018 discharge: European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
  • 12.0 (EMPL/9/00850) 2018 discharge: European Training Foundation (ETF)
  • 13.0 (EMPL/9/00808) Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union agencies for the financial year 2018: performance, financial management and control
  • 14.0 (EMPL/9/01031) 2018 discharge: General budget of the EU - European Commission
  • 15.0 (EMPL/9/00869) 2018 discharge: European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)
  • *** End of electronic vote ***
 • Wed, 22 Jan 2020 11:30 - 12:30
  • 16.0 (EMPL/9/02322) Collective bargaining models throughout the European Union
  • * * *
 • Wed, 22 Jan 2020 14:30 - 15:30
  • 17.0 (EMPL/9/02014) European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020
 • Wed, 22 Jan 2020 15:30 - 16:30
  • 18.0 (EMPL/9/01290) Enhanced cooperation between Public Employment Services (PES)
 • Wed, 22 Jan 2020 16:30 - 17:30
  • 19.0 (EMPL/9/02157) Commission Delegated Regulation (EU) supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the titles of the variables for the income and living conditions domain
  • 20.0 (EMPL/9/02158) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables for the labour force domain
  • 21.0 (EMPL/9/02161) Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by establishing a multiannual rolling planning
 • Wed, 22 Jan 2020 17:30 - 18:30
  • 22.0 Any other business
 • Thu, 23 Jan 2020 09:00 - 10:00
  • 23.0 (EMPL/9/02204) EU disability strategy post 2020
 • Thu, 23 Jan 2020 10:00 - 11:00
  • 24.0 (EMPL/9/01779) European Globalisation Adjustment Fund (EGF)
  • In camera
  • 25.0 Coordinators's meeting
  • 26.0 Next meetings (ECON(2020)0127_2) Mon, 27 Jan 2020
  • Next meetings (EMPL(2020)0128_1) Tue, 28 Jan 2020