Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (järelmeetmed) (vt protokoll)

09:00 / 09:00 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Pavel TELIČKA Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon Tšehhi
 
 
Asepresident
Liige
  • Transpordi- ja turismikomisjon
  • Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
  • Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
  • Euroopa Parlament
Asendusliige
  • Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
  • Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
  • Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.
  • 09:00 Telička, Pavel (valitud)