Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Selgitused hääletuse kohta

13:10 / 13:45 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Morten MESSERSCHMIDT Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon Taani
 
 
Liige
  • Kultuuri- ja hariduskomisjon
  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
  • Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
  • Euroopa Parlament
Asendusliige
  • Transpordi- ja turismikomisjon
  • Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
  • Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • Majandus- ja rahanduskomisjon
Aseesimees
  • Põhiseaduskomisjon
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.