Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Selgitused hääletuse kohta

13:10 / 13:45 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Pirkko RUOHONEN-LERNER Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon Soome
 
 
Liige
  • Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon
  • Majandus- ja rahanduskomisjon
  • Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
  • Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • Euroopa Parlament
Asendusliige
  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
  • Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
  • Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks
Aseesimees
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.