Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika...

15:54 / 17:00 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Marian HARKIN Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon Iirimaa
 
 
Liige
  • Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • Euroopa Parlament
Asendusliige
  • Petitsioonikomisjon
  • Majandus- ja rahanduskomisjon
  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
  • Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.