Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika...

15:54 / 17:00 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Iratxe GARCÍA PÉREZ Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis Hispaania
 
 
Esimees
Liige
  • Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • Regionaalarengukomisjon
  • Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks
  • Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • Euroopa Parlament
Asendusliige
  • Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks
  • Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks
  • Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.