Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika...

15:54 / 17:00 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Ernest URTASUN Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon Hispaania
 
 
Liige
  • Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • Majandus- ja rahanduskomisjon
  • Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
  • Euroopa Parlament
Asendusliige
  • Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon
  • Väliskomisjon
  • Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
Aseesimees
  • Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.