Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika...

15:54 / 17:00 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Enrique CALVET CHAMBON Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon Hispaania
 
 
Liige
 • Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks
 • Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks
 • Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • Euroopa Parlament
Asendusliige
 • Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon
 • Petitsioonikomisjon
 • Majandus- ja rahanduskomisjon
 • Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
 • Regionaalarengukomisjon
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.