Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika...

15:54 / 17:00 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Paloma LÓPEZ BERMEJO Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon Hispaania
 
 
Liige
 • Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks
 • Euroopa Parlament
Asendusliige
 • Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon
 • Majandus- ja rahanduskomisjon
 • Autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjon
 • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks
 • Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.