Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika...

15:54 / 17:00 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Zoltán BALCZÓ Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed Ungari
 
 
Liige
  • Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
  • Euroopa Parlament
Asendusliige
  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
  • Regionaalarengukomisjon
  • Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.