Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika...

15:54 / 17:00 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Markus FERBER Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Saksamaa
 
 
Liige
 • Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon
 • Majandus- ja rahanduskomisjon
 • Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks
 • Euroopa Parlament
Asendusliige
 • Transpordi- ja turismikomisjon
 • Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
 • Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks
 • Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
Aseesimees
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.