Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika...

15:54 / 17:00 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Sotirios ZARIANOPOULOS Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed Kreeka
 
 
Liige
 • Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon
 • Majandus- ja rahanduskomisjon
 • Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • Delegatsioon ELi – Põhja-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • Euroopa Parlament
Asendusliige
 • Petitsioonikomisjon
 • Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks
 • Delegatsioon ELi–Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.