Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika...

15:54 / 17:00 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Heinz K. BECKER Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Austria
 
 
Liige
  • Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • Petitsioonikomisjon
  • Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks
  • Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks
  • Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
  • Euroopa Parlament
Asendusliige
  • Terrorismi käsitlev erikomisjon
  • Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.