Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika...

15:54 / 17:00 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Romana TOMC Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Sloveenia
 
 
Liige
  • Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
  • Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • Euroopa Parlament
Asendusliige
  • Majandus- ja rahanduskomisjon
  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
  • Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks
Aseesimees
  • Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.