Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2019. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika...

15:54 / 17:00 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Notis MARIAS Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon Kreeka
 
 
Liige
 • Petitsioonikomisjon
 • Majandus- ja rahanduskomisjon
 • Eelarvekontrollikomisjon
 • Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks
 • Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • Euroopa Parlament
Asendusliige
 • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.