Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Euroopa Valuutafondi loomine (arutelu)

18:36 / 19:58 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Marco VALLI Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon Itaalia
 
 
Liige
 • Majandus- ja rahanduskomisjon
 • Eelarvekontrollikomisjon
 • Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
 • Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • Euroopa Parlament
Asendusliige
 • Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon
 • Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • Eelarvekomisjon
 • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.