Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Euroopa Valuutafondi loomine (arutelu)

18:36 / 19:58 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Michał MARUSIK Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon Poola
 
 
Liige
  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
  • Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
  • Euroopa Parlament
Asendusliige
  • Majandus- ja rahanduskomisjon
  • Eelarvekomisjon
  • Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.