Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Euroopa Valuutafondi loomine (arutelu)

18:36 / 19:58 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Piernicola PEDICINI Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon Itaalia
 
 
Liige
  • Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon
  • Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
  • Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks
  • Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
  • Euroopa Parlament
Asendusliige
  • Arengukomisjon
  • Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • Kalanduskomisjon
Aseesimees
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.