Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Euroopa Valuutafondi loomine (arutelu)

18:36 / 19:58 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Othmar KARAS Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Austria
 
 
Esimees
 • Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
Liige
 • Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon
 • Majandus- ja rahanduskomisjon
 • Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • Euroopa Parlament
Asendusliige
 • Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • Väliskomisjon
 • Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.