Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Euroopa Valuutafondi loomine (arutelu)

18:36 / 19:58 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Fabio Massimo CASTALDO Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon Itaalia
 
 
Asepresident
Liige
 • Põhiseaduskomisjon
 • Väliskomisjon
 • Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
 • Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks
 • Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • Euroopa Parlament
Asendusliige
 • Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks
 • Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
 • Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
 • Õiguskomisjon
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.