Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Euroopa Valuutafondi loomine (arutelu)

18:36 / 19:58 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Gilles LEBRETON Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon Prantsusmaa
 
 
Liige
  • Õiguskomisjon
  • Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
  • Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
  • Euroopa Parlament
Asendusliige
  • Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon
  • Kalanduskomisjon
  • Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks
  • Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.