Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Euroopa Valuutafondi loomine (arutelu)

18:36 / 19:58 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Theodor Dumitru STOLOJAN Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Rumeenia
 
 
Liige
  • Majandus- ja rahanduskomisjon
  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
  • Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
  • Euroopa Parlament
Asendusliige
  • Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
  • Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks
  • Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.