Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Euroopa Valuutafondi loomine (arutelu)

18:36 / 19:58 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Seán KELLY Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Iirimaa
 
 
Liige
  • Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
  • Euroopa Parlament
Asendusliige
  • Kalanduskomisjon
  • Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  • Pestitsiididele lubade andmise ELi menetlust käsitlev erikomisjon
  • Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
  • Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
 
This event is also available on our multidevice player.