Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Olukord Nicaraguas (arutelu)

21:42 / 22:31 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Zdzisław KRASNODĘBSKI Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon Poola
 
 
Asepresident
Liige
  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
  • Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
  • Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • Euroopa Parlament
Asendusliige
  • Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
  • Kultuuri- ja hariduskomisjon
  • Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks