Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Olukord Nicaraguas (arutelu)

21:42 / 22:31 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Ana GOMES Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis Portugal
 
 
Liige
 • Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon
 • Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • Terrorismi käsitlev erikomisjon
 • Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • Euroopa Parlament
Asendusliige
 • Inimõiguste allkomisjon
 • Väliskomisjon
 • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks
 • Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
Aseesimees