Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Inimõiguste olukord Guatemalas

11:15 / 11:47 - 14-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Ignazio CORRAO Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon Itaalia
 
 
Liige
 • Inimõiguste allkomisjon
 • Arengukomisjon
 • Delegatsioon ELi – Põhja-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks
 • Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks
 • Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis
 • Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks
 • Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks
 • Euroopa Parlament
Asendusliige
 • Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon
 • Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • Väliskomisjon
 • Õiguskomisjon