Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Vakavaraisuusasetus - Vakavaraisuusdirektiivi - Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky...

19:56 / 20:46 - 15-04-2019
 
Tämänhetkinen puhuja
Marco VALLI Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa Italia
 
 
Jäsen
 • Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • Talousarvion valvontavaliokunta
 • Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta
 • Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • Euroopan parlamentti
Varajäsen
 • Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta
 • Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta
 • Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta (TAXE 2)
 • Budjettivaliokunta
 • Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta
 • Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 
 
 
Aiheluettelo: ma, 15 huhti 2019
 
This event is also available on our multidevice player.