Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Euroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat - Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta...

21:07 / 21:40 - 15-04-2019
 
Tämänhetkinen puhuja
Neena GILL Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä Yhdistynyt kuningaskunta
 
 
Jäsen
 • Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta
 • Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta (TAXE 2)
 • Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • Euroopan parlamentti
Varajäsen
 • Ulkoasiainvaliokunta
 • Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta
 • Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta
 • Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
Varapuheenjohtaja
 • Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
 
 
 
Aiheluettelo: ma, 15 huhti 2019
 
This event is also available on our multidevice player.