Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Euroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat - Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta...

21:07 / 21:40 - 15-04-2019
 
Tämänhetkinen puhuja
Pervenche BERÈS Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä Ranska
 
 
Jäsen
  • Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
  • Euroopan parlamentti
Varajäsen
  • Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta
  • Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
  • Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta
  • Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta (TAXE 2)
  • Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  • Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta
  • Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 
 
 
Aiheluettelo: ma, 15 huhti 2019
 
This event is also available on our multidevice player.