Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Rusija, visų pirma aplinkosaugos aktyvistų ir Ukrainos politinių kalinių padėtis

10:55 / 11:23 - 18-07-2019
 
Dabar kalba
Zdzisław KRASNODĘBSKI Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija Lenkija
 
 
Narys
  • Europos Parlamentas
  • Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
  • Delegacija bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis klausimais bei ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, taip pat ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete ir Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete
Pavaduojantis narys
  • Saugumo ir gynybos pakomitetis
  • Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
  • Užsienio reikalų komitetas
Pirmininko pavaduotojas