Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Plechtige vergadering

12:06 / 12:32 - 11-09-2018
 
Huidige spreker
Antonio TAJANI Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Italië
 
 
Voorzitter
  • Europees Parlement
Ondervoorzitter
Voorzitter
  • Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
Lid
  • Commissie industrie, onderzoek en energie
  • Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
  • Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië
  • Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
Plaatsvervanger
  • Commissie economische en monetaire zaken
  • Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
  • Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili