Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten

22:42 / 23:21 - 11-09-2018
 
Huidige spreker
Mairead McGUINNESS Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Ierland
 
 
Ondervoorzitter
  • Europees Parlement
Lid
  • Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro
Plaatsvervanger
  • Commissie constitutionele zaken
  • Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden
  • Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
Ondervoorzitter