Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Stemverklaringen

11:34 / 11:36 - 18-07-2019
 
Huidige spreker
Mairead McGUINNESS Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Ierland
 
 
Ondervoorzitter
  • Europees Parlement
Lid
  • Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
Plaatsvervanger
  • Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
  • Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur
  • Commissie constitutionele zaken