Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Debat met de premier van Griekenland, Alexis Tsipras, over de toekomst van Europa

09:09 / 11:42 - 11-09-2018
 
Huidige spreker
Tom VANDENKENDELAERE Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) België
 
 
Lid
 • Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking
 • Commissie economische en monetaire zaken
 • Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili
 • Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland
 • Europees Parlement
Plaatsvervanger
 • Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap
 • Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 
 
 
Spreker voor dit onderwerp
 
This event is also available on our multidevice player.