Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Debat met de premier van Griekenland, Alexis Tsipras, over de toekomst van Europa

09:09 / 11:42 - 11-09-2018
 
Huidige spreker
Michaela ŠOJDROVÁ Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) Tsjechië
 
 
Lid
  • Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
  • Commissie cultuur en onderwijs
  • Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
  • Europees Parlement
Plaatsvervanger
  • Subcommissie mensenrechten
  • Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
  • Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Ondervoorzitter
 
 
 
Spreker voor dit onderwerp
 
This event is also available on our multidevice player.